Спеціалізована школа №124 м. Києва
з поглибленим вивченням інформаційних технологій

МЕНЮ

Психологічна готовність дитини

Психологічна готовність до навчання у школі – це комплексна характеристика, що розкриває рівні розвитку психологічних якостей і є найважливішою передумовою для /Files/images/3кл.jpgгармонійного входження дитини у нове соціальне середовище.

При роботі з дітьми перехідного періоду від дошкільного до молодшого шкільного віку проводиться експрес-діагностика психологічної готовності дітей до школи. Ця експрес-діагностика містить такі показники:

  • загальна готовність;
  • інтелектуальна (пізнавальна) готовність;
  • мотивоціно-вольова готовність;
  • особистісно-психологічна готовність.

Під час експрес-діагностики перевіряються такі психологічні показники готовності дитини до навчання у школі:

  • розумова активність дитини;
  • здатність дитини до саморегуляції;
  • фонематичний слух;
  • словниковий розвиток;
  • пам’ять;
  • логічне мислення.

Експрес-діагностика відбувається в присутності батьків.

Для реалізації поставлених завдань використовуються такі методики:

1. «Філіппінський» тест

Мета: Визначити біологічну зрілість дитини.

2. Методика «Бесіда»

Мета: Визначити рівень мотиваційної готовності до школи, уявлення про школу та співвідношення уявлень і бажання навчатися.

3. Модифіковані тести Айзенка

Мета: Дослідити логіку мисленнєвої діяльності, гнучкість мислення, уміння здійснювати аналіз, синтез, порівняння.

4. Тест «Впізнавання фігур»

Мета: Діагностика зоровоїкороткочасної пам’яті

5. Тест „Запам’ятай 10 слів”

Мета: Діагностика слухової вербальної пам’яті

6. Методика «Графічний диктант»

Мета: Вивчення рівня розвитку довільності регуляції діяльності, вміння уважно слухати і точно виконувати найпростіші вказівки дорослого, самостійно діяти, правильно відтворювати на аркуші паперу напрямок лінії. Завдання дає змогу виявити змогу дитини орієнтуватися у своїй роботі на зразок, точно його скопіювати, виявляє особливості розвитку довільної уваги, просторового сприйняття, сенсомоторної координації та тонкої моторики руки.

7. Перевірка фонематичного слуху

Мета: Діагностика рівня розвитку фонематичних умінь, визначення рівня розвитку слухово-вимовних умінь. (

8. Тест «У чому помилився художник»

Мета: Діагностика сталості уваги

9. Тест «Склади запитання»

Мета: Діагностика рівня розвитку зв’язного мовлення