Спеціалізована школа №124 м. Києва
з поглибленим вивченням інформаційних технологій

МЕНЮ

Учнівське самоврядування

Статут міні-республіка “Веселка”

Загальні положення

 1. Учнівське самоврядування регламентує свою діяльність на підставі нормативно-правових актів: Конституції України ,Законів України “Про освіту”, “Про громадські організації”, Статуту школи.
 2. Учнівське самоврядування класу-первинна організація (міні-республіка “Веселка”), яка на правах колективного члена входить до учнівського самоврядування школи.
 3. Координатором роботі міні-республіки є головний радник (класний керівник), який консультує учнів відповідно до роботи за окремими напрямками.
Мета та завдання
 1. Метою організації міні-республіки є розвиток соціальної ,творчої та організаторської активності учнів шляхом залучення їх до дієвої участі в демократичному управлінні; самовдосконалення, самореалізація особистості на благо собі школи, родині, Україні; розробка і втілення проектів, спрямованих на поліпшення навчально-виховного процесу.
 2. Завдання: формування суспільно-громадського досвіду особистості, почуття відповідальності і свідомого ставлення до участі кожного у вирішенні важливих справ шкільного життя, розвиток творчого потенціалу і життєвої компетентності учнів, залучення їх до участі у вирішенні трудових, соціальних потреб суспільства.
Права та обов’язки членів учнівського самоврядування
 1. Усі учні і рівні й вільні у своїй гідності та правах.
 2. Члени міні-республіки мають право:
  обирати та бути обраними до керівних органів самоврядування;
  – вносити пропозиції, щодо вдосконалення діяльності органів самоврядування;
  – на свободу думки і слова, вільно виражати свої погляди і переконання;
  – особисто брати участь у зборах і конференціях;
  – у будь-який час вийти з органів учнівського самоврядування.
Члени міні-республіки зобов’язані:
– 
виконувати вимоги Статуту міні-республіки;
– виконувати рішення, прийняті зборами Ради класу;
– піклуватися про авторитет класу;
– мати хорошу поведінку, не пропускати уроків без поважних на те при-
чин.